Ο Werner von Siemens δημιούργησε το Phonophor, το πρώτο ακουστικό βαρηκοίας το 1878, προετοιμάζοντας τον δρόμο του τομέα της ακουολογίας, στον οποίο είμαστε αφιερωμένοι.
Στόχος του Ακοολογικού τμήματος της Siemens Audiologische Technik GmbH είναι να συμβάλει στην ποιότητα ζωής των βαρηκόων ανθρώπων, προσφέροντας λύσεις για να ακούν και να κατανοούν καλύτερα,  ενισχύοντας την επικοινωνία, και καταργώντας ένα πιθανό εμπόδιο στην προσωπική τους ανάπτυξη.
Μια μεγάλη οικογένεια με έναν κοινό στόχο:  χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται, σε όλη την υφήλιο, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα για ανθρώπους με απώλεια ακοής.
Δεν δημιουργούμε μόνο με την εμπειρία μας.  Συνεργαζόμαστε στενά με πανεπιστήμια,  νοσοκομεία, ακοολογικά κέντρα, και πεπειραμένους χρήστες.  Η στενή μας συνεργασία με την καινοτόμο δύναμη της Siemens AG, την τεχνολογική ομάδα που επιχειρεί σε όλο τον κόσμο, μας ωθεί αποφασιστικά στην πρόοδο του τομέα της ακοολογίας. Αυτή η πρόοδος εφαρμόζεται από τα υψηλού-δείκτη-ευφυίας μέλη της ομάδας ανάπτυξης και απεικονίζεται στις πολυάριθμες ευρεσιτεχνίες μας.
Ο οίκος Siemens Audiologische Technik GmbH είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα ακουστικά συστήματα, με ευφυείς λύσεις, που βοηθούν τους ανθρώπους να ακούν καλύτερα και να χαίρονται την ζωή, σε όλη την υφήλιο.

Ακοολογικές Λύσεις Siemens.
Μια παράδοση πνευματικής περιέργειας και κοινωνικής ευθύνης.

„Τα προσωπικά επιτεύγματα οποιουδήποτε είδους πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται μόνο από τα ευεργετήματα που προσφέρουν στους άλλους.“
 

Werner von Siemens 11.01.1872

Αρχική | Siemens